Türk düşmanlığı belli olan Arapçıları, Arap'a hizmet edenleri

mezhepçileri,bölücüleri,siyonistleri, teröristleri, tarikatçıları,

Pkk'lıları, Kürtçüleri, Ermenicileri, AB'cileri, ABD'cileri, yani bilimum

haybecileri istemiyoruz. Bütün Türklerin din, mezhep, siyasi görüş,

boy, oymak, parti farkı gözetmeksizin, Türklerin varolması için

birleşmeye davet ediyoruz. BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU diyoruz.