F-TİPİ KÜRÇÜ BAAS İSLAMCI TERÖR ÇETESİNİN İNTİKAMI!

ABD,AB VE BAZILARININ PİYONU F-TİPİ ÇETENİN TÜRK MİLLETİ VE ORDUSUNA KARŞI DÜZMECE İNTİKAM SENARYOLARI!TÜRKİYEDE "ETÖ-ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ"DEĞİL "FETÖ"FETONUN F-TİPİ DARBE VE TERÖR ÖRGÜTÜ VARDIR.BUNLAR,TÜRK DEVLETİNİ DARBEYLE YIKMAK İÇİN  ÜLKE YÖNETİMİNDE HER MAKAMA SIZMIŞ TÜRK  MİLLETİNİN VE ORDUSUNUN DÜŞMANI BÖLÜCÜLERDİR!

www.tuerkeibericht.com.de sitesindeki Türk Grubunun çalışmasından alınan yazı aynen aktarılmaktadır! Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin ve Ülkesi nin kurucu ana unsuru olan Türk Ordusuna iftiralarla dolu saldırılar ve şerefsizce suçlamalar hergün artmaktadır.ABD ,Avrupa Birliği ve İsrail gibi asimetrik savaşın en iyi uygulandığı gizli servislere sahip olan ülkelerin tezgahı olduğu açıkça görülmektedir.Amerikan, Evanjelist, Avrupa Birliği nin Katolik Cermen ve İsrail'in global Siyonist emperyalizmine karşı bu Coğrafyada ve Türkiyede Tek ve önemli direniş Türk Silahlı Kuvvetleri olarak görülmektedir.Bu nedenle TSK hedefe konmuştur. Saldırıların gerçek nedeni budur. Bu dimdik ayakta olan ve Türk Milletinin asıl kendisi olan Türk Ordusu bölgeyi ele geçirmek isteyen malum güçlerin istihbari,siyasi,asimetrik özel savaş ve ajitasyon saldırıları ile karşı karşıyadır. Ancak Türk Milleti bu günde Ordusunun yanındadır.Türk Ordusuna saldıran bu güçler makyalevist düşüncenin temeli olan "hedefe ulaşmak için her yol mübahtır" şiarını uygulayarak Türk Ordusuna,Türk Milletinin ve Türk Devletinin yapı taşlarına yani kısaca TOPYEKÜN TÜRK Milletine kahpece belden aşağı vurarak Pentagonda düzülen naylon propagandalar ile hayasızca saldırmaktadır.Bu Şerefsiz Emperyalistler bu kahpeliklerini Türkiye içinde anasını bacısı ile yeni ceddini satın aldığı, onlara ülkelerinde Vatandaşlık, İkamet,İltica, ve Green Card verdiği, çoluğunu çocuğunu üniversitelerinde okuttuğu yerli işbirlikçileri eliyle yapmaktadır.Bu işbirlikçilerin Ağababası yani Hocaefendi Babası F -Tipi Sünni-Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin lideri olan ABD -Pensilvanya da yaşayan kişidir. Bu kişinin etrafı CIA ajanları ile çevrili olup, her hareketi kontrol altındadır. CIA nın yetiştirdiği sözde TC Vatandaşı olan ancak etnik kimliği olarak çoğunluğu dönme ve devşirmelerden oluşmuş , genelde Doğu ve Güneydoğu malum kökenli CIA ajanları da Türkiye içerisinde ele geçirdikleri makam ve mevkilerle, özünde Haçlı zihniyeti bulunan bu Emperyalist projelere hizmet etmektedirler. Onların plan ve projeleri ile Dönme ve Devşirmelerden oluşmuş Gayritürk unsurlar ellerine geçirdikleri makamların yetkileri ile Türk Milletinin namusu olan Türk Ordusuna saldırmaktadırlar.Pentagon ve Brükselin katkıları ve talimatları ile sahte darbe planları üreterek ve düzmece senaryolar yazarak karşılarında dimdik duran Türk Ordusuna saldırmaktadırlar.Bunu yaparken sahtekarca "Demokrasi"yi alet ederek, sahte "Cunta Faaliyeti" uydurarak kendilerinin Darbe karşıtı olduğunu ve Ordunun artık her şeyi kabul ederek pasifize edilmesini isteme cesaretini ve şerefsizliğini göstermektedirler. Bunu yazılı ve görsel Medyada işbirlikçisi olan ve etnik yapısı şaibeli Sözde Aydın ve Prof.larla yapmakta ve onları konuşturarak Türk Milletini yanıltmak istemektedir.Yani Türk Ordusunun "Vatanı koruma ve kollama"görevini yok sayarak yabancı güçlerin ve Emperyalizmin karşısındaki direniş mevkilerini yıkmaktır. Her şeyin bir kurmaca ve düzenbazlık olduğunu 24 Ocak 2010 tarihli Yeniçağ Gazetesinde Prof M. Kaynak tarafından da ifade edilmektedir. Türk Ordusunun üzerinde oynanan ve içte makam ve mevkileri kapmış CIA ve MOSAD Ajanlarından oluşan kişilerin sahte darbe belgeleri, naylon ıslak imzalı belgeler ve düzenbazca hazırlanana projelerle yürütüldüğünü söyleyen kaynak F -Tipi Kürçü sünni-İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin Medya ve Tv ile bazı görevlilerin bu düzmece belgelerin üzerine balıklama atladıklarını yadırgayarak ilerde bu iş biter ve her şey unutulur diyerek bütün bu tezgahların bir kurgu olduğunu söylemektedir. Nitekim F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin tarafı olan ve şaibeli bir yönetim finans ve yazarlardan oluşan Taraf gazetesinin her haberine adına "Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı denilen " birkaç malum savcının İstanbul da Ankara da Erzincan da olduğu gbi Taraf ,Yeni Şafak,Vakit gibi yazılı medyanın her haberini ciddiye alarak özellikle Türkmen kökenli Alevi-Bektaşi Subaylarımızı ile görevini en iyi şekilde yapan MİT mensuplarını inceleme ve soruşturma başlatmalarını Türk Milleti müthiş derecede yadırgamaktadır. Aynı şekilde ortada somut deliller yokken bazı Türkmen kökenili ve Alevi-Bektaşi inançlı General ve yüksek rütbeli şanlı subaylarımız ile Milliyetçi ve Vatansever kişilerin tutuklanmalarını yüce Türk Milleti asla kabul etmemektedir. Hatta Türk Milleti " sözde kendi adına karar veren hukukçuların " F Tipi çetenin yandaşı olan Taraf ve diğer medyanın devam eden düzmecelerine tamah etmelerini asla onaylamamakta olup, bu adı geçen malum savcı ile Türk Askerinin ve Türk Devletinin kozmik sırlarını hallaç pamuğu gibi atıp her bilgiye sahip olan hakimlerin Yargıtay da ve HSYK da soruşturulup yargılanmalarını talep etmektedir. Türk Milleti Ergenekon özel savcılarının yani başta Çolakkadı, Z.Öz ve O.Şanal olmak üzere Erzurum, Tokat, Ankara 12. Ağır ceza, "özel" yetkili savcı ve hakimlerin derhal kimliklerini,Milli yapılarını ve özgeçmişlerini bilmek istemektedir. Bu özel yetkili özel savcı ve hakimlerin gelmiş geçmişleri , çocuk çocukları , atalarının Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki fonksiyonları , tüm akraba ilişkileri ve servetleri , tarikat ve siyaset ilişkileri, çoluk çocuklarının ve akrabalarının kim ve kimler tarafından okutulduğu, hangi yabancı ülkelerle ilişkilerinin olduğu, Türk Milletine sevgi dereceleri ve etnik kökenleri Türk Milletince dehşetli merak edilmektedir. Bu kişilerin sadece 4 yıllık Hukuk fakültesi okuyarak "Devlete hakim olmalarını"asla kabul etmemektedir.Tek Yönlü Siyasi Erk tarafından kendilerine özel yetki verilmiş olan bu savcı ve hakimler Türk milletinin Tarihi içinde bu Millet tarafından asla unutulmayacaklardır. www.tuerkeibericht.com.de devam eden yazıda; Bunların verdikleri kararlar Türk devletinin şerefli ve namuslu diğer Hakim ve Savcılar tarafından incelenip soruşturulacağına bütün Türk milleti yürekten inanmaktadır. Türk milletine ve devletine yapılacak olan hiçbir hareket , hiçbir davranış ve hiçbir kasdi karar unutulmayacak ve karşılıksız kalmayacaktır. Bu konuda Yüce Yargıtaya, HSYK ya ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner gibi gerçek hukukculara milletimizin güveni tamdır. Türk milleti kendi temel taşlarına saldıranları ve onlara prim verenleri yine kendisinin Savcı ve Hakimlerinin görev aldığı "Yüce Divan'da" en kısa sürede göreceğine inancı tamdır.F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin yandaşı olan Taraf gazetesi ile Vakit, Zaman, Yeni şafak gazeteleri ile STV ve Kanal 7 Tv lerinin ağızları köpüklü spikerleri ve yorumcuları şerefli Türk Ordusu na hergün saatlerce saldırmakta ve bu devleti kurmuş Türk Ordusu nu sanki bir illegal kuruluşmuş gibi ve hatta bir düşman ordusuymuş gibi milletimize lanse etmektedir.Yalan, çarpıtma iftira ve düzmecelerle Türk ordusuna saldıran bu dönme ve devşirme çocukları bu gücü ABD, AB,İsrail ile Sorosun içerdeki destekçilerinden almaktadırlar.Hatta bunlar Avrupa Birliğine Türk Yargısını ve Türk ordusunu bile şikayet edecek kadar şerefsizleşmişlerdir.Bunlar Türk milletinin gerçek düşmanıdırlar. Bunlar 5000 yıllık Türk tarihinde Türk milletinin 7 den 77 ye asker millet olduklarını unutmakta, gaflet ve hıyanet içerisinde Türklere olan kinlerini kusmaktadırlar. F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin Tv ve yayın organları zaten cibilliyetsiz ?Gayritürk dönme ve devşirmelerden oluştuğu bilinmektedir.

 

BUNLAR TÜRKMENLERE YANİ GERÇEK TÜRK ASILLI ALEVİ-BEKTAŞİLERE DÜŞMANDIRLAR.BU BEKTAŞİ TÜRKMENLERİNİN DEVLETİN VE ORDUNUN ÜST KADEMELERİNDE GÖREV ALMALARINI İSTEMEMEKTEDİRLER. ASLINDA OPERASYONLARI DA BU YÖNDEDİR. TÜRK ORDUSU,EMNİYET VE MİT İÇİNDEKİ VE BÜROKRASİDEKİ TÜRKMEN BEKTAŞİLERİ İMHA EDİP TASFİYE İSTEMEKTE VE BUNLARIN YERİNE "SÜNNİ KÜRTÇÜ TARİKATÇILARI 2GETİRMEKTEDİRLER.EMNİYETTE YÜZLERCE TÜRKMEN BEKTAŞİ KIZAĞA ÇEKİLMİŞ VE MİT DE İSE YÜKSELMELERİ ENGELLENMİŞTİR.BİR TEK TÜRK ORDUSU BU YÖNDE GERÇEKCİ OLUP, BU KİŞİLER İSE SAHTE TERTİPLERLE,TOLON,ÇETİN VE ERUYGUR PAŞALARDA OLDUĞU GİBİ  EMEKLİ OLUNCA CEZALANDIRILMAKTADIR.TÜRKMEN ALEVİLERE KÜRTÇÜ SÜNNİ ÇETELERİN SALDIRISI VARDIR.AYNI SIVASTA VE MARAŞ DA OLDUĞU GİBİ.BİLİNDİĞİ GİBİ SIVASTA MADAMAK OTELİNDE "GERÇEK TÜRK KÖKENLİ BEKTAŞİLER"SONRADAN MÜSLÜMAN SÜNNİ OLMUŞ KÜRTÇÜ VE ÇERKEZCİLER TARAFINDAN YAKILMIŞLARDIR.ADI TÜRKİYE OLAN ÜLKEDE BU ADI VEREN TÜRKLER DEVŞİRMELER TARAFINDAN KATLEDİLMİŞLERDİR!!!!! BU NE YAMAN ÇELİŞKİDİR!

Bu Kürtçü sünni F-Tipi Çetelerde Türk kimlikliler olmadığı gib,i Türk adının kullanılması da yasaklanmıştır. F-Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin lideri olan Gayritürk Hocaefendi, Haçlı zihniyetinin 1000 yıllık merkezi olan Vatikan Papalığını ziyaret ederek Katolik Hıristiyanlığa bağlılığını göstermiş ve Papanın eteğini öpmüştür. Bunlar gerçek anlamda Kuran Müslümanları da değillerdir. F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör çete maalesef köylerde ve kırsal yerlerde kurdukları evlerde fakir gençleri kara düzen zihniyeti ile eğitmekte, bunların karınlarını doyurmakta, FEM gibi dershanelerde kurslar aldırmakta, imam hatip liselerine kanca atarak buradan kendilerine potansiyel gençler sağlamaktadırlar. Sonra bu kişileri hukuk , siyasal başta olmak üzere üniversitelere sokmakta ve tüm eğitimlerini finanse ederek onları aynı "sızıntı" dergilerinde de ifade ettikleri gibi devletin her türlü yönetim kademelerine sızdırmaktadırlar. Bunların ana finans kaynağı CIA nın BOP projesidir. Avrasya ve orta doğuya hakim olma projesi olan bu plan ABD tarafından adım adım uygulanmaktadır. Bu çerçevede yetiştirilen ve devletin kademelerine sızmış olan hukukçu, Bürokrat, siyasetçi ve her mevkideki milyonlarla ifade edilen kişi ve kişiler, Türkiye devleti ve Türk milletine düşman olarak ABD nin emir ve görüşlerinde çalışmaktadırlar. Bunların karşısında yüce Türk milletinin Atatürk düşüncesi Yargıtay, HSYK, YARSAV, CHP, MHP,Türk Polis teşkilatının büyük bir kısmı ve hepsinden önemlisi Türk Ordusu dimdik ayakta durmaktadır.SN.BAHÇELİNİN DEDİĞİ GİBİ TÜRK ORDUSU PLANLI BİR ŞEKİLDE YIPRATILMAK İSTENMEKTEDİR VE DURUM VAHİMDİR! sözlerine yer vermektedirler.F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin Cemaatine mensup Görevliler ve Dış İstihbarat elemanlarının beraberce hazırladıkları senaryo gereği, ekleme yapılan CD ler, Çetenin elemanı olan gazeteciye verilir.Çetenin maddi olanaklarından devamlı olarak yargılanan gazete bu uydurma haberi yayınlar. Haberi incelemeden Ampullerin yapısı gereği, olayı doğrular ve sahip çıkar. Ampuller ne? İktidar Partisi. Yani Türkiye'de tek başına iktidarda olan Ampul Hükümeti, kendi emrindeki Milli Ordusuna değil, F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin Gazetecisi ve gazetesine inanıyor. Bu arada ANAYASA MAHKEMESİ askeri suçların, askeri mahkemelerde görülmesi kararını "OYBİRLİĞİ" ile verir. Bu karara ilk komik yorum, incecik sesli Ampullerin Grup Başkanvekili Bozdağ'dan geldi. Bozdağ; "Anayasa Mahkemesinin bu kararı, Anayasa'ya aykırıdır!" dedi. Ampullerin peşine, eşleri Ampul Milletvekili yapılan yazarlar, cemaat tarafından beslenen tarikat yazarları, Soros gibi vakıflar tarafından yemlenen yazarlar takılır.www.tuerkeibericht.com.de deki yazı ilginç bir örnek vererek; Yani dünya'da kendi Milli Ordusuna bu kadar düşman, kendi ordusundan bu kadar nefret eden Ampul Hükümetinden başka bir tek İRAN MOLLALAR Yönetimi vardır. Onlar da kendi Generallerini "kafalarını keserek" yok etmişlerdi. Ama Atatürk Türkiye'sinde böyle feci bir olay asla ve asla olmayacaktır. Uydurma ve yalan haberlerle üretilen "BALYOZ" en kısa zamanda bunların kafasına inecektir. Bu balyozu Türk Milleti ilk seçimde indirecektir. Türk gerçek Savcı ve Hakimleri verecektir.İşte bu yüzden dimdik ayakta duran bu güçlere saldırılmakta ve bunun için de dönme ve devşirmeler ile F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin yayın organları kullanılmaktadır. BU YAYIN ORGANLARININ ANASI OLAN TARAF GAZETESİDİR! Taraf Gazetesi'nin mali kaynakları her daim tartışma konusu VE ŞAİBELİDİR.Taraf Gazetesi "İrticayla Mücadale Eylem Planı" belgesinden sonra tam sayfa reklamlar almaya başladı.İşin ilginç tarafı reklamı veren şirketlerin adı daha önce medyada "cemaatin şirketleri" diye çıkmasıydı.Tabii serbest piyasada şirketler getirisi olan yayın araçlarına reklam vermekte özgürler. Şirketlerin bu politikalarına kim karışabilir ki. Gazetenin ikinci sayfasında tam sayfa UFO vantilatörleri reklamı var.Taraf'ın üçüncü sayfasının dörtte üçü bir reklamla kaplıydı:Bellona Kayserili mobilya şirketi de reklam için Taraf'ı seçmişti.Türk Telekom sadece son günlerde değil bir süredir Taraf'a reklam veriyor. Zaten bu şirket ayrıca cemaate yakın internet sitelerine de bol bol reklam vermesiyle tanınıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, "yaya üst geçitleri" proje yarışmasını Taraf'ın 13?üncü sayfasını bütünüyle kaplayan tam bir sayfalık ilanla duyurdu.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "stajyer kontrolörlük giriş sınavı" duyurusu yarım sayfaydı. Taraf'ın arka sayfasında ise Sinbo Magazalar zincirinin yarım sayfa reklamı vardı.Sonuçta görünen o ki, Taraf sansasyonel haberler yaptıkça reklam-ilan almayı sürdürecek.Bilindiği gibi Taraf ayrıca okuyucu kitlesinin hiç ilgisini çekmeyecek reklamları almasıyla da haber olmuştu.Aydınlık dergisi, Taraf`ın Fethullah Gülen tarafından finanse ettiğini ve Ahmet Altan`ın 30 bin YTL maaş aldığını yazdı.Gazeteyi çıkaran Alkım Yayınevi'nin sahibi Savaş-Başer Arslan kardeşler Brüksel'deki büroları kanalıyla Avrupa Birliği'yle de ilişkiye geçtiler. Taraf gazetesi'nin satır satır çevirisi yapılıp her gün Avrupa Birliği'nin önüne konuluyor.Çongar'la kol kola gördüğümüz isimlerin başında Yıldıray Oğur geliyor. Oğur "Genç Siviller" adlı örgütün başkanı. Soros'tan besleniyor, Türkiye'de de "turuncu devrim" denemesine hazırlanıyorlar. Adları daha yeni duyulmuştu ki, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına getirilir getirilmez Yıldıray Oğur'u köşkte konuk etti.Taraf'ın İstanbul Kadıköy'deki bürosunu ziyaret eden İsrail konsolosluğu yetkilileri, binaya zırhlı bir araçla geldi. Ziyaretçiler, Altan ve Çongar, daha sonra hep birlikte yemeğe çıktılar.DÜĞMEYE BASILDI, DÖRT KOLDAN PARA AKIYOR: Alkım Yayınevi'nin borçlarını Fethullah bağlantılı Albaraka Türk çekleriyle ödemesi yayıncıların dikkatini çekmişti. O tarihten sonra, birileri, Savaş ve Başar Arslan kardeşlere "yürü?" dedi. Ampullerin iktidarıyla birlikte ise "kanatlandılar". Arslan kardeşler, Brüksel'de büro açıp AB'yle de ilişkiye geçtiler. Fethullahçı F-Tipi Kürt-İslamcı Darbe ve Terör Çetesi TSK'ya, Türk Milliyetçilerine ve Vatanseverlere karşı Ergenekon operasyonunu başlatırken, Pentagon Taraf için de düğmeye bastı. Kocası Pentagonda çalışan ve CIA ajanı olan Yasemin Çongar, Amerika'dan özel görevli olarak gönderildi. Burada, ABD İstanbul Başkonsolosluğu kolları sıvadı. "Vatanı bir kadın memesine satarım" sözüyle meşhur Ahmet Altan, 30 bin YTL maaşla gazetenin kuruluş görevini üstlenmesi için ikna edildi. Taraf yayına başladıktan sonra ayrılacağını söylemişti, ayrılmadı, genel yayın yönetmeni oldu.Gazetenin sahibi, Alkım Gazetecilik adına Başar Arslan oldu. Ahmet Altan'ın belirttiğine göre Başar Arslan yayın çizgisine hiç karışmadı, odasını bile Altan'a bırakıp gitti.İLK DESTEK FETHULLAHIN F-TİPİ KÜRT İSLAMCI DARBE VE TERÖR ÇETESİ OLAN CEMAATİNDEN !Ahmet Altan 10 Kasım 2007 tarihli Zaman gazetesindeki röportajda Taraf gazetesinin ilan gelirlerine dayanacağını söylemişti. 15 Kasım 2007 tarihinde yayına başlayan Taraf'taki ilanlara bakıyoruz, "Alkım Yayınları" dışında, 2008'e kadar ilk bir ayda "Kimse Yok mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" ağırlıkta.Kimse Yok mu Derneği 2002 yılında F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin Samanyolu Televizyonu bünyesinde "Kimse Yok mu?" programı ile başladı. Ampullerin iktidarı Kimse Yok mu Derneği benzeri vakıf ve dernekler için gelir vergisi kanununu değiştirdi, bu derneklere yapılan bağışlar vergiden muaf tutuldu? "Kimse Yok mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği", şimdi 5 kıtada faaliyet yürütüyor, katrilyonlara hükmediyor. Fethullah cemaati üzerinden aktarılan paraların asıl kaynağı Amerika. Soros'un açık toplum enstitüsü. Devletin Halkbank ve Vakıfbank'ı ile Fethullahın F-Tipi Kürtçü İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin Cemaati olan kuruluşlar daha ilk aydan Taraf'a ilan verenler arasındaydı! DEVLETİN TMSF'Sİ BASTI, DAĞITTI .Taraf'ın tanıtım ilanları da F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin Zaman gazetesi tarafından yayımlandı. Hem Zaman, hem Fethullah'ın diğer yayın organı Aksiyon, Ahmet Altan ve Yasemin Çongar röportajlarıyla gazetenin tanıtımını yaptı. Taraf'ın iki de transferi var Zaman'dan. Biri, bildiğiniz Etyen Mahçupyan, öbürü Gülen bursuyla Amerika'da eğitim gören Leyla İpekçi.Taraf, bir devlet kuruluşunun, TMSF'nin elindeki Sabah'ın baskı tesislerinde (Princity) basıldı, dağıtımını da TMSF'ye teslim edilen Merkez Dağıtım yaptı. Alkım'ların TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Sabah gazetesi tüm tesisleriyle birlikte Damat Bey'in Çalık Holdingine devredildikten sonra ise Taraf, yine aynı tesislerde basılıyor, yine Çalık Holding'in elindeki Turkuvaz Dağıtım tarafından dağıtımı yapılıyor.Çalık dışındaki taliplilerin Sabah ihalesinden en ufak bir ses çıkarmadan çekilmesinde de Amerikan-İsrail diplomatlarının ve istihbarat kuruluşlarının etkisi olduğu sanılıyor! ALTAN, "EGEMEN GÜÇ"TEN DAHA FAZLA DESTEK TALEP EDİYOR. Ahmet Altan'ın anlattığına göre F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin cemaatinden gelen ilan paraları ile iktidarın baskı-dağıtım desteği, gazetenin 1 liradan daha ucuza satılmasına olanak vermiyordu. Daha büyük paralar gerekiyordu. Kendi deyimiyle "Vatan satıcısı" Altan, bağlı olduğu "egemen güç"ten daha fazla destek talep ediyordu. O destek 4 ay içinde geldi. Taraf, 8 Mart 2008 tarihinden itibaren 40 kuruşa düşürüldü. AYDA EN AZ 500 BİN DOLAR! 40 kuruşa gazete çıkarmak, ayda en az 500 bin dolar zarar demek. Yayın sektöründen işadamları, "Matbaanız ve dağıtım şirketiniz yoksa, zarar 1 milyar dolara yaklaşır" diyor. Taraf, ilk 4 aylık yayın çizgisiyle bu parayı "hak etmişti"! Pentagon güdümlü F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin da daha çok satan bir "tetikçi gazete"ye ihtiyaç duyuluyordu. Değişik gazetelerdeki bağlantı mekanizmaları artık temel operasyonlar için yeterli sonuç vermiyordu. ABD-İsrail bağlantılı F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin sermayesi daha aktif bir biçimde Taraf'a para akıtmalıydı. 4. ayında, Taraf gazetesine ve Alkım Yayınevi'ne "çok büyük para akışının başladığı" belirtiliyor.

 

ONLARDA GÖREVLERİNİ YAPARAK TÜRK ORDUSUNA NAYLON İDDİALARLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR!

Taraf gazetesinin 40 kuruşa düşürüldüğü tarih 8 Mart. F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin üçüncü ve ilk geniş kapsamlı Ergenekon operasyonunun tarihi 21 Mart. 21 Mart'ta Türkiye, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, Cumhuriyet Aydınlık ve Ulusal Kanal Genel Yayın yönetmenlerine, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'na varan geniş çaplı bir operasyonla sarsıldı.İşte, Taraf o günler için çıkarılmıştı.F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin İSTİHBARATIN PSİKOLOJİK SAVAŞ BÜLTENİ ARTIK KAMUOYU ÖNÜNDEYDİ. Taraf işin öylesine göbeğindeydi ki, sanık avukatlarına gösterilmeyen belgeler", F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin tarafından Taraf'a servis ediliyordu. Bunların en çarpıcısı, baskından önce Alkım Yayınları'nın Ankara'daki bürosundan Taraf'a f F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin fakslandığı anlaşılan "Yargıtay Krokisi" belgesiydi?Taraf'ı yalnız parayla değil, kirli haberlerle de besliyor.Taraf, F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin istihbaratçıların servis ettiği haberlerle çıkıyor. Emniyet'te yuvalanmış BAZI F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin istihbararatçıların basın bülteni gibi. Ahmet Altan'ın medyayı peşlerinden sürükleme iddiasıyla, "Babıâli'nin kimyasını değiştireceğiz!" sözleri böylece anlam kazanıyordu. Gazete hem F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin istihbaratçıların yürüttüğü psikolojik savaşın aracı misyonunu yürütüyor, hem de haber kaynaklarının Genelkurmay'dan olduğu yalanını ortaya atıyor. Bu da tipik bir F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin istihbaratçı numarası.CIA nın çok sık başvurduğu bir tertip.www.tuerkeibericht.com.de yazıda Brükseldeki Türk grubunun yaptığı çalışma ile tespit edildiği gibi TARAF GAZETESİ NE HİKMETSE,HER GÜN SATIR SATIR ÇEVİRİSİ YAPILIP, AB'YE SUNULUP ONAY ALINMASI DA ELEŞTİRİLİYOR .Gazeteyi çıkaran Alkım Yayınevi'nin sahibi Savaş-Başer Arslan kardeşler Brüksel'deki büroları kanalıyla Avrupa Birliği'yle de ilişkiye geçtiler ve Avrupa Haçlı Emperyalizminin ve Vatikanın onayı ile Taraf gazetesi'nin satır satır çevirisi yapılıp her gün Avrupa Birliği'nin önüne konuluyor ve oradanda İtalyancaya çevrilerek Vatikan'a gönderiliyor. İtalyan Sosyalist Partisi Milletvekilinin dediği aynen böyle!TAMAM HAÇLI KOMUTANLARIMIZ SİZLERİN İSTEDİĞİ GİBİ HERGÜN TÜRKLERE,TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİ İLE ORDUSUNA SALDIRIYORUZ. HER DEDİĞİNİZ BAŞIMIZ ÜSTÜNE DER GİBİ!AB, gazetelere doğrudan hibe yapamıyor ama yayınevlerine yapabiliyor. Alkım Yayınevi'nin, Ahmet Altan'ın "İçimizdeki Bir Yer" adlı romanının, 2004'te AB parasıyla basıldığı belirtiliyor. 1 milyon adet basılıp maliyetinin 4'te biri fiyatına satılan Altan projesi, AB fonlarınca desteklendi. Gazete bayilerine kadar ulaştırılan kitap için bakkallara bile standlar yerleştirmişti. Ardından, Alkım yayınları Sabah Gazetesi'yle işbirliği yaparak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Yüz Temel Eser'i basmıştı. AB ile kurulan bu köklü ilişkilerin, bugün para kanallarının çeşitlenmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Haziran alından itibaren Taraf'ta yayımlanan ilanlar çoğaldı ve çeşitlendi: Uluslararası Af Örgütü, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Asya Finas? İsrail-MI6 bağlantılı Hariri'ye satılan Türk Telekom'un tam sayfa ilanları Taraf'ta dikkat çekici sıklıkta yayımlanıyor. İlan, bir gazeteye para aktarmanın yasal ve gözle görülür yöntemi. Ama tek yöntem değil. Bir bankacı, "Unutmayın ki Türkiye'de para giriş çıkışı çok kolay. Hiç bir denetim yok" diyor. Taraf, Nisan-Mayıs aylarında yaptığı yayınlarda "Ergenekon Ordu'ya uzanmalı" kampanyası yürüttü. Bu yayınlar sırasında Taraf, Tayyip-Gül bölünmesinde açıkça Abdullah Gül yanlısı yayın yaptı. Zamanında Taraf'a destek veren Tayyip Erdoğan, bu kez Taraf gazetesinde "korkaklıkla" suçlandı?Yasemin Çongar, 2 Haziran 2008 tarihli Aksiyon'da yayımlanan röportajında şöyle diyordu: "Diyelim ki Ampuller büyük bir pazarlık yaptı, Ergenekon'u güdük bıraktı, AB konusunda zaten durgun olan politikasını sürdürme sözü verdi, diyelim ki devletin antidemokratik alışkanlıklarını ve uygulamalarını sorgulamayacak noktaya geldi, o zaman kapatılmaz belki ama Parti, Parti olmaktan çıkar. Bu toplum da önümüzdeki seçimde başka bir parti bulur kendine." ASİMETRİK PSİKOLOJİK SAVAŞIN KARARGÂHI :Haziran'dan itibaren Türk Devleti,Türk Milleti ve Türk Ordusunun büyük düşmanı olan Taraf gazetesi, hemen her gün TSK'ya karşı bir yalan uydurup manşetine taşıdı. Bunlar;

- Genelkurmay'ın yeni kontrgerilla planı (2 Haziran).

- Asker- Rektör kumpası (8 Haziran).

- Yakında darbe olacak (10 Haziran).

- Genelkurmay'ın Türkiye'yi biçimlendirme planı (20 Haziran).

- Dağlıca baskını biliniyordu (25 Haziran).

Dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, 20 Haziranda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı duvarına asılan Atatürk Rölyefi'nin açılış töreni sonrasında verilen resepsiyonda şunları söyledi; "O gazeteyi finanse eden kim, siz ona bakın; bakın sadece o gazetenin finansörü diyorum."Gazete, 20 Haziran 2008 tarihli sayısında, Genelkurmay Karargahı'nda hazırlandığını iddia ettiği bir dökümanı manşet yapmıştı. İşte Org. Büyükanıt da "o gazetenin finansörü" nü bu son saldırıdan sonra gündeme getirdi. Aydınlık'a ulaşan bilgiye göre Genelkurmay Başkanı, bunları söylerken "finansörün" kim olduğunu bilerek söylüyordu. Ama Taraf'ın Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin para kaynakları apaçık olduğu halde, bu sefer de Genelkurmay Başkanı'nı "bildiği para kaynağını açıklamaya çağırdı. Gazetenin 22 Haziran 2008 tarihli manşeti de bu yöndeydi. VE 1 TEMMUZ :::Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli iki kahraman Orgenerali'in Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un tutuklanmasıyla sonuçlanan son operasyonla birlikte Taraf, adeta bayram ilan etti.Türk Ordusunda Atatürkçü kimlikleri ile tanınan ve çok sevilen Türkmen ve Alevi-Bektaşi inanışlı bu subaylar F-Tipi Çetenin hem yazılı hem de görsel TV leri olan STV ve Kanal 7 de Çeteci gibi sunuldular.Taraf'da ise 2 Temmuz günkü manşet şöyleydi:"Cumhuriyet tarihinde ilk defa. Darbeci paşalar göz altında". 6 Temuz 2008 tarihli Taraf'ın manşeti şöyleydi: "Yargılanacaklar!" Aynı gün, Emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu öne sürülen ve Pentagonda hazırlanmış Düzmece "Darbe günlükleri" Taraf gazetesince yeniden piyasaya sürüldü. Taraf bununla da kalmadı, bir darbe planı daha piyasaya sürdü.Artık Taraf ve Pentagon sürekli Darbe ve suikast planları ile iç içeydiler!Operasyon günü Taraf yine TSK'ya saldırı halindeydi. 1 Temmuz günü Taraf gazetesi, CİA'nın kontrolundaki Homo-Ajan bozuntusu Tuncay Güney'in ifadelerine dayanarak, ordunun bölündüğünü öne süren bir manşetle çıkmıştı.NEDEN TSK HEDEFde!Büyük Türk Düşmanlarından olan cibilliyeti şaibeli Yasemin Çongar, Aksiyon'daki röportajında TSK'yı neden hedef aldıklarını anlattı. 1 Mart Tezkeresinin reddedilmesi Çongar'da, onların jargonuyla travma yaratmış anlaşılan. "Amerikan Merkezî Kuvvetler Komutanlığı askerleri gemide bekliyordu Türkiye üzerinden Irak'a geçmek için. Son anda savaş planları bozuldu" diyor Çongar, "Amerika'nın çıkarları Irak'ın bölünmemesinden yana. Yine o çıkarlar, Irak'ın bugünkü federal yapısını koruyarak Türkiye ile sağlam ilişkiler kurmasını gerektiriyor." Ahmet Altan da Zaman'a konuşurken TSK'nın Kuzey Irak operasyonuna şiddetle karşı çıkıyor ve şöyle diyor: "Bunun bedelini kim ödeyecek? Onlar mı, çocuklar mı?" Yine Yasemin Çongar, "Genç Siviller"in düzenlediği bir panelde "Ergenekon sadece toplum düşmanı değil, dünya düşmanı bir örgüt" diyordu, "Türkiye'yi dünyadan koparmaya çalışıyor." Kimden? Çongar'ın yanıtı şöyle: "Başta Avrupa Birliği'nden, ABD'den ve diğer ülkelerden de."TSK DÜŞMANLIĞI, TARAF İÇİNDE DE TARTIŞMA YARATTI :Taraf'ın yayınları gazetenin kadrosu içinde de tartışma yarattı. Mayıs ayı içinde bazı muhabirler gazeteden istifa etti. 27 Mayıs 2008 tarihli Gerçek Gündem internet sitesinde "Ahmet Altan'a istifa şoku" başlığıyla yer alan habere göre istifacılar arasında Alev Er de vardı:"Taraf Gazetesi'nin yayın politikasına dayanamayan yedi kişi ilişiğini kesti Taraf Gazetesi'nin Fethullah Gülen-Abdullah Gül hayranlığı çalışanlarını da bıktırdı. Gazetenin yedi çalışanı yönetime istifasını sundu. Gazetecilerin ayrılma gerekçesinin 'yayın politikası' olduğu öğrenildi?" "Bize böyle bir gazete yapılacağı söylenmemişti" diyordu ayrılanlar.Demokrat, sivil, özgürlükçü bir gazete yapılacaktı. Ancak 17 Mayıs günü Deniz Gezmiş hakkında (ırkçı) diye bir yazı basıldı. Herkesin kafası karıştı. Biz de bu tablo içinde görünmek istemedik." Bir başkası şöyle konuşuyordu: " F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin, Fethullah Gülen ve Abdullah Gül yanlısı gazete yapılıyor. Belgesiz bilgisiz bir şekilde TSK karşıtı haberler yer alıyor ve "TARAF GAZETESİ TÜRKİYE' DE BİR TRUVA ATIDIR" demişlerdir. Yasemin Çongar'ın başka görevleri de var.Taraf için ta Amerika'dan getirilen Yasemin Çongar, "Milliyet'in önerdiği tepe yöneticilik teklifini de bağımsız gazetecilik yapabilmek adına reddettiğini" anlattı orda burda. Ayrıca onun görevi gazetecilikle, hatta Taraf'la sınırlı değildi.2 Haziran 2008 tarihli Aksiyon'da şöyle diyordu Çongar: "Batı artık Türkiye ile ilişkilerini tamamen devlet üzerinden değil, iş dünyası ve sivil toplum üzerinden de kurmaya başladı. Sadece İstanbul ve Ankara'yla değil, Anadolu ile de temas ediyorlar artık. Taraf için döndüğümden beri 7 ay içinde birkaç kez Kürdistan için Güneydoğu'ya gittim, Orta Anadolu'yu 10 yıl aradan sonra gördüm?" Çongar'la kol kola gördüğümüz isimlerin başında Yıldıray Oğur geliyor. Oğur, "Genç Siviller" adlı örgütün başkanı ve Yahudi Soros'tan besleniyor, Türkiye'de de turuncu devrim" denemesine hazırlanıyorlar. Adları daha yeni duyulmuştu ki, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına getirilir getirilmez Yıldıray Oğur'u köşkte konuk etti.Oğur, Genç Siviller'in simgesi olan kırmızı Convers marka ayakkabı hediye etti Cumhurbaşkanı'na; "asker postalını protesto" anlamı taşıyordu Gül'e verilen hediye.GAZETEPORT : Tarafın künyesindeki bazı bilgilerden yola çıkarak internette yapılan küçük bir gezinti arayanları bambaşka yerlere götürüyordu. Ortada bir MÜREKKEP MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait bir ticaret sicili kaydı var.3 milyon lira sermayeli bu şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında kimleri görüyorsunuz? Başar ve Savaş Arslan kardeşleri. Peki bu biraderleri başka nereden tanıyoruz? Taraf'ın sahibi olmalarından!Taraf çalışanlarına maaş ödemekte zorlandıklarını söyleyenler Temmuz ayında bu 3 milyonu nereden bulup da matbaacılık şirketi kuruyorlar? Bilinmiyor. Taraf'ın internet sayfasındaki künyeye bakınca en altta karşımıza şu bilgi çıkıyor: Web Tasarımı - Programlama, Sawis Digital Solutions Hasan Çağrıcı - ha...@cagrici.com. Nedir bu Sawis Digital ve kimdir bu Hasan Çağrıcı?Sawis Digital aktif olmayan bir sayfa. Kime ait diye yakından bakıyoruz: Sahibi Hasan Cağrıcı ve Bestekar Şevki Bey Sokak No: 4 Balmumcu İstanbul adresinde ikamet eder görünüyor.Bu adres aslında Hayalevi ya da artistik adıyla Artworks adlı reklam şirketinin adresi.Şirket MÜSİAD gözdesi İlhan Soylu ile One Minute tişörtleri yapıp satan Necati Beydemir'in reklam şirketi.Bu adresin tarihi bir önemi de var: ARTIBİR REKLAM İLETİŞİM A.Ş 'ne ait olması..Artık faal olmayan ARTIBİR, Kombassancı Haşim Bayram ile İlhan Soylu'nun ortak olduğu reklam şirketidir.Taraf gazetesinin yayın yaptığı internet sitesinin sinyallerini takip ettiğimizde de karşımıza Pusula Bilgi İşlem Ltd Şti çıkıyor.Yani Taraf internet hizmetini NEVBAHAR MAH.SUPHİ PAŞA SOK.NO.17 HASEKİ adresindeki Pusula firmasından alıyor.Adresleri güya http://www.pusulabilgiislem.com/ girmeye çalışın bakalım, girebiliyor musunuz? Hayır mı? Internet hizmeti satan bir firmanın internet sayfasının olmaması çok da normal bir durum gibi görünmüyor.Peki Pusula firması internet servisini ise Teksas'tan almaktadır.Yani F-Tipi Kürt İslamcı Darbe ve Terör Çetesinin cemaatinin cennet mekanından.The Planet.com'dan.. Peki The Planet.com daha başka kimleri ağırlıyor serverlarında?Allahın çok ilginç bir lütfu olarak F.Gulen.com ve F.Gulen.net adlı cemaat sitelerimiz de burada Taraf ile birlikte yayın yapıyorlar. BU RASLANTILARA PES DOĞRUSU!!!!Şimdi taraf adı verilen ve Pentagon ve CIA nın emri ile F- Tipi Kürtçü İslamcı Darbe ve Terör çetenin Türkiye nin uzantıcılarınca kurdurulan ve çoğunluğu " Ermenici olan " Taraf gazetesinin yazarları ise tam SEÇMECE BUNLAR DEDİRTEN CİNSTEN! Bu yazarların şerefli ve güçlü Türk Ordusu na neden saldırdıkları , neden her gün düzmece bir palan ortaya koyduklarını bu kişilerin YAPI TAŞLARI İNCELENDİĞİNDE açıkça görünmektedir.Bunların ülke toprağının satılmasından endişeleri yoktur.Ekonominin, bankacılığın, sermaye piyasalarının satılmasından endişeleri yoktur.Azınlık vakıflarının her gün daha bir nifak yuvası ve Devlet düşmanı hale gelmesinden endişeleri yoktur.Toplumsal dokuda yaşanan iskemik nekrozdan dolayı endişeleri yoktur.Türk Milleti ve Türkiye Devleti düşmanı olan Etnik özürlülerin ülke yöretimine darbe yaparak el koymasından hoşnutturlar.Hergün artan adi suçlardan ve toplumsal yozlaşmadan dolayı endişeleri yoktur.Biten terörün hortlatılmasından endişeleri olmadığı gibi eli kanlı katiller bunlar için birer kahramandır.Rahat ve karnı geniş insanlara hitap eden yazarlardır. İçlerinde ekalliyet de çoktur.Gayr-ı türk ,Gayri Türki ve Gayri Türk Ordusu fikirlerin sözcüleridir.Mustafa kemal'in ve Türk cumhuriyeti'nin yazarları değildirler.Mustafa kemal'e,tam bağımsızlığa, Türk cumhuriyeti'ne, Milli Türk devleti'ne uzak,Ermenilere ve Kürtçülere yakındırlar!www.tuerkeibericht.com.de yazısında yine enteresan bir tespit yaparak Tarf yazarlarının kimlik ve yapıları ile şöyle iddialarda bulunmaktadır;Son günlerde ABD/Utah üzerinden Türkiye'ye dönük faaliyetler,Sahte darbe ispiyonları ve naylon suikast yönlerdirmeleri kamuoyunda sıkça tartışılmaktadır. Türkiye'de gizli olan pek çok devlet belgesi ve başta TSK'nın üst düzey komutanları olmak üzere pek çok kişisel günlüğün önce Utah'a gittiği ve buradan servise konulduğu iddia edilmektedir. Utah kamuoyunun gündemine bu şekilde oturmuş durumdadır.Birileri kamuoyunun merak ettiği Utah'ı araştırdı ve topladığı bilgilerle bir dosya oluşturdu.Buna göre,Utah Üniversitesi'nde okuyan Türkiyeden gönderilmiş kişi Taraf Gazetesi yazarı ve emniyet mensubu Emre Uslu'dur. Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu'nun gerçek adı, Emrullah Uslu dur!"Emre Uslu", müstear adı. Niye müstear adıyla yazıyor?Kamu görevlisi olduğu halde, nasıl Taraf gibi Ermenicilerin bulunduğu radikal bir gazetede yazdığı da tıpkı ismi gibi muammadır. Emrullah Uslu, kurulduğu günlerden beri Taraf Gazetesi'nde Önder Aytaç ile beraber aynı köşeyi paylaşmaktadır. Uslu ile Aytaç, Polis Akademisi'nden tanışıyorlar.Taraf gazetesinin Ergenekon soruşturmaları sırasında "içeriden" verdiği haberler hatırlanırsa, köşe yazarı Emre Uslu'nun ismi daha da önemli oluyor. Hele de Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın Emre Uslu ile ilgili 6 Nisan 2007 tarihinde soruşturma başlatması bu konuyu daha da önemli kılmaktadır.Emrullah Uslu tahmin ettiğiniz gibi, Polis Akademisi mezunudur. Terörle mücadele şubesinde komiser yardımcılığı görevinde bulunmuş ve Akademiden sonra lisansüstü çalışmalarını devam ettirmiştir.Yüksek lisans tezini "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım üzerine yapması ise ilginçtir. 1999 tarihinde tamamladığı yüksek lisans tezi sırasında İçişleri Bakanlığı'nın özel izni ile bir yıl süre ile Kanada'nın Toronto kentine gönderilmiştir.Hani şu Ergenekon Soruşturması'na neden olan ifadeleri veren Tuncay Güney'in yaşadığı yer; hani hep merak edilen ve sürekli "yine mi Kanada yine mi Toronto" denilen yer.Hani acaba orada Tuncay güney isimli homo-ajan ile Uslu bir araya geldilermi sorusu akla geliyor!! Bilindiği gibi Atatürk'ü değil Humeyni'yi seven başörtülü kızlarımız da orada yaşıyorlar.Türk Düşmanı Ermeni dönmesi ve Diaspora Ermenilerinin kucağında oturup beslenen Taner Akçam da orada bulunuyor.Tam bir Cümbüşyeri yani.YANİ ANTİTÜRK EĞİLİMLERİN YUVALANDIĞI YER.ÜSTELİK ARARAT FİLMİNİN ÇEKEN ATOM EGOYAN VE ERMENİ DİASPORASININ YUVASI OLAN BİR YER.Emrullah Uslu tezinde ne anlatıyor dersiniz; Tam bir çarpıtma ile özetle diyor ki, "Yeşil'in, Emniyet ve MİT ile bir ilişkisi yoktur; Yeşil'in TSK ile ilişkili vardır. "Emrullah Uslu'ya göre Yeşil, Veli Küçük'ün adamı. Tezde MİT görevlisi Mehmet Eymür'ün Yeşil ile ilgisine hiç değinilmiyor! Dünya Alem Yeşil'in Mit ajanı olduğunu biliyor ve Yeşil-Hacı kendisini her defasında bunu açıklamışken ,Uslu sanki düşman hedef belirler gibi "illa TSK"diyor.Utah'ın Komiseri Emrullah Uslu, Taraf Gazetesi'nden önce de gazetelerde yazarlık yaptı. Yazılarının yayınlandığı gazetelerde oldukça ilginç: Yeni Şafak, Zaman ve Today's Zaman ile Barzani ailesi ve Talabani'yle oldukça iyi ilişkiler içinde olan İlnur Çevik'in sahibi olduğu Anatolian News.Hep F-Tipi Çetenin ilişkilendiği medya ve kişilerle Uslu da ilişkili.Emrullah Uslu sadece gazetelere makale yazmadı; İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu ve Başbakan'ın danışmanı AKP milletvekili Ömer Çelik'e de yazdığı raporları gönderdi.Kürtlerle ilgili özel bir kütüphaneye sahip Emrullah Uslu'nun başta Utah olmak üzere sohbetlerinde neden hep TSK karşıtı olduğu merak ediliyor.USLU'NUN AZILI BİR TÜRK DÜŞMANI OLMASININ ALTINDAKİ NEDENLER BİLİNMEMEKLE BİRLİKTE ONUN KÜÇÜKKEN CEMAAT İÇİNDEKİ İLİŞKİLERİ BİLİNMESİ AYDINLATICI OLACAKTIR.YEKTEN TÜRK ORDUSU VE TÜRK MİLLETİNİN DÜŞMANI OLAN Uslu, polislerin askerlik yapmalarını da karşı.Emrullah Uslu doktorasını Utah Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde yaptı. Burası ise f-Tipi Çetenini Cemaatinin Utah Üniversitesi içinde en etkili olduğu merkez olarak biliniyor.Komiser -Yazar Uslu Utah Üniversitesi'nde değil ama F-Tipi Çetenin Cemaati içinde hayli ön planda olan bir öğrenci oldu.Emrullah Uslu doktora çalışmasını BÜYÜK HAYRANLIK DUYDUĞU VE CEMAATTEKİ HOCALARININ ÇOĞUNUN ETNİK KÖKENİ OLAN KÜRTÇÜLER VE Kürtler üzerine yaptı. Yazılarında özellikle Yahudi Barzani Hareketi'nden hep övgüyle bahsetti. Kürtler arasında da Kürçü- İslamcı ve liberal siyasetin yaygınlaşmasını savundu.ONUN İÇİN EN BÜYÜK DÜŞMAN ALEVİ BEKTAŞİ TÜRKMENLERDİ.TÜRKMEN BEKTAŞİLERİ SÜREKLİ HAYATI BOYUNCA DÜŞMAN VE YOK EDİLMELERİ GEREKEN İNSANLAR OLARAK GÖRDÜ.ÇEVRESİNE ALEVİ-BEKTAŞİLERİ YOKETMEK DÜŞÜNCESİNİ SÜREKLİ OLARAK EMPOZE ETTİ.TÜRKÇE KONUŞMAK VE TÜRK RİTÜELLERİ OLAN GELENEKLERDEN NEFRETLE SÖZ EDEREK BU GELENEKLERE SAHİP OLANLARIN YAŞAMA HAKLARININ OLMADIĞINI BUNLARIN ANADOLUDAN SÜRÜLMELERİNİ VE ANADOLUNUN KÜRTÇÜ-İSLAM BİR TOPLUM OLARAK YOLA DEVAM ETMESİNİ SÜREKLİ OLARAK ANLATTI. Komiser-Yazar Emrullah Uslu'nun hangi bursla Utah'a gittiği de ayrı bir merak konusudur. Taraf yazarı Uslu, Utah'a bir devlet kurumundan aldığı burs ile gitmiş ama Türkiye Cumhuriyeti Devletine posta koymaktadır.Komiser Uslu Utah'taki görevini tamamladıktan sonra Türkiye'de görevine geri dönmüştür.Türkiye'nin doğu illerinden birine emniyet görevlisi olarak atandığı söyleniyor. Bir bilgiye göre Komiser Yazar Emrullah Uslu Norşin Şeyhlerinin bolca raslandığı Bingöl'de görevlidir.Emniyetçilerin, Utah Üniversitesi'ne merakı Komiser-Yazar Emrullah ya da sosyetik ismiyle Emre Uslu ile sınırlı değil.Polis Akademisi öğretim üyesi Taraf Gazetesi yazarı Önder Aytaç; "en sevdiğiniz kelime" sorusuna "Muhabbet, Muhammed ve Müebbet" diye cevap vererek fırtına gibi bir giriş yaptı. Aytaç "hangi mesleği yapmak istemezsiniz" sorusuna ise "Cellatlık, YARSAV Başkanlığı ve askerlik" diye cevap vermiştir.Sizce Asker Millet olan Türk Milletinin bir ferdinin bu yanıtı vermesi mümkünmüdür?Tabiki değil. Bu kişinin Türk asıllı olmadığı apaçık ortadadır.Ancak Aytaç "nasıl ölmek istersiniz" sorusuna "her halukarda şehit olarak" diye cevap verirken, "sizce mutsuzluğun tanımı nedir?" sorusuna "maddi manevi ilim sahibi olamamak, ukba ve dünya saadetini bilememek, canını şehit olarak teslim edememek" sözleri ile cevap verdi. Asker olmak istemeyen Aytaç'ın birçok soruda "şehit" olma isteğini dile getirmesi "bu neyin şehadeti" sorusunun sorulmasına neden olmuştur!!!!Aytaç'ın "mutluluk rüyanız nedir" sorusunu cevaplarken "kesintisiz internet, G3, hoca(ları)m?" demesi dikkatlerden kaçmadı. Aytaç'ın 3G yerine G3 demesi mesleki deformasyon olarak yorumlanırken, Aytaç'ın yanında olmasını istediği hocası merak uyandırdı. Aytaç'ın kahramanlarının "Hz. Muhammed, Yavuz Sultan Selim, Malcolm X, Ghandi" olduğu da bu küçük röportaj sayesinde ortaya çıktı.Batman'da temsilciliği açıldığı günden bu yana özellikle Milli Eğitim ile yıldızı barışmayan Özgür Eğitim Sen'e Taraf Gazetesi yazarı açık destek vererek Vali ile Milli Eğitim Müdürünü adeta tehdit etti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Özgür Eğitim Sen'e destek verirken ,genel olarak yaptıkları başarılı çalışmalarla Batmanlıların takdirini kazanan Batman valisi ile Batman Milli Eğitim Müdürü hakkında ''Eğer bu statükocu-Ergenekoncu tavırlarını sürdürürlerse bu yetkililerin neler yaptığını detaylı olarak yazacağım... '' demesi hem merak uyandırdı hem de tepkiye sebep oldu .İşte bu tablo içinde Özgür-Eğit-Sen tam anlamıyla özgürlükçü-demokrat bir sendika... Fakat geniş bir kitleselliği yok. Büyümesi de engellenmek isteniyor. Batman Valisi ve Batman İl Milli Eğitim Müdürü bugünlerde bu sendikaya takmış durumdalar.Kütahyalı kaypak, yavşak ve cibilliyeti bozuk bir kişilik sergilemekte olup Türk Milletinin düşmanıdır.Taraf gazetesi sahibi Başar Arslan: "Fethullah Gülen cemaati tarafından finanse edildiğimiz iddiaları ahlaksızca. Ama ekonomik açıdan büyük zarar ediyoruz. Gülen'le ilişki gösterin, gazeteyi o saat kapatırım" dedi.Tarfa özellikle Ergenekon soruşturmasıyla ilgili her gün yeni bir belge yayımlıyor. Ama gazetenin F -Tipi Kürçü İslamcı Darbeci ve Terör Çetesinin tarafından finanse edildiği ve belgelerin kaynağının da burası olduğu iddiaları var. Belgeler Taraf'a nereden geliyor? Gazeteyi nasıl finanse ediyorlar? BUNLARIN AÇIKLAMASI HALEN YOKTUR!

 

Markar Esayan, Ermeni asıllı yazar ve gazetecidir.İlköğretimi Bomonti Mıhitaryan Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında İşletme lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından beri "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı.Yurtdışıda ve Ermenistanda Diaspora Ermenilerinin toplantılarına katıldı. Yazarın ilk romanı, "Şimdinin Dar Odası", 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü aldı ve 2005 yılında ise okuyucuya ulaştı. İkinci romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuyucularıyla buluştu. Markar Esayan şu an Taraf gazetesi yazı işleri müdürlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevini yapmaktadır.Türk Ordusuna mal edilmek istenen naylon belgelerin yayınlanması için ve Türkiye gündeminde Türk Ordusunun aşağılanması için çırpınmaktadır.Amberin Zaman, Bangladeş asıllı gazeteci, Taraf gazetesi yazarı ve tv yorumcusudur. Kürt bir anne ile Bangladeşli, büyükelçi olarak görevde bulunan bir babanın kızı olarak New York'ta doğmuştur.Üniversiteyi İsviçre'de bitirdi. 2004 yılında Amerikalı CİA kökenli Ajan olan diplomat Joseph Pennington ile evlenmiştir.Azılı bir Türk düşmanı CIA ajanıdır.2007 den beri ABD'li diplomat eşi nedeniyle Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşamakta ve Azeri Türklerinin Hocalıda soykırıma uğramadığına dair dünya kamuoyuna yazılar yazmaktadır.Her ne hikmetse ve kim emir verdiyse Taraf gazetesinde Araf'tan adlı köşesinde köşe yazarlığı görevini yapmaktadır."The Economist" dergisinin on yıldır Türkiye temsilcisidir Los Angeles Times gazetesinin Türkiye temsilciliği görevlerini yapmıştır.BBC World'de Türkiye ve eğitim sisteminin ülkedeki etkileri konulu programda yorumcu olarak görev almış,Eğitimi yolu ile Türkiyedeki gençlerin ve çocukların Milli benliklerinden arındırılıp Avrupa ve Batı hayranı yapılmalarını salık vermiştir.Murat Belge: ABD menşeli bir yazardırç Ayrıca Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye şubesi yöneticisidir. Bu görev kendisine Haçlı Avrupaya hizmetleri nedeniyle verilmiştir.Sorozun da uluslar arası başkanlık yaptığı bir oluşumun yanı sıra yine Soros tarafından desteklenen bilgi üniversitesinde öğretim görevlisidir. Açık toplumun yani Emperyalizme köle olmanın sorozun dünyaca ünlü oluşumun uzantısı olan açık radyoda çalışmaktadır.Etnik kökenleri şaibeli olup Ermeni soykırımını savunmaktadır. Ahmet Altan: Çetin altanın oğludur, vatani bir kadin memesine satarim vecizesiyle ünlüdür.kandile elini kolunu sallayarak gidecek kadar pkk ile ilişki içindedir.Fransanın Cezayire uyguladığı baskıyı Türkiyenin sınır ötesi operasyonla pkk ya uyguladığını söylemiştir.Kürt halkı özgür oluncaya dek ben kürdüm diyebilecek kadar görüşlerini belli edebilen ,yani kraldan çok kralcı kürtten çok Kürtçü cibilliyeti bozuk bir insandır.Aynı kardeşi gibi azılı bir Türk Devleti;Türk Ordusu ve Türk Milleti düşmanıdır.Yasemin Çongar:Abd de yetişen bir başka yazar.Irak savaşında, ABD'nin ne kadar haklı bir savaş içinde olduğunu defalarca yazmıştır, Cnn Türkte Irakın bataklık olduğu iddalarına ve abd nin 2. vietnem savaşı vakası yaşadığına karşı nedense sert tepki gösteren bir CIA ajanıdır. Kocası ise Pentagonda çalışan bu kişi aynı zamanda İsrail için de çalışmaktadır. Lale Sarıibrahimoğlu:Ankara Koleji'nde lise eğitimini aldıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden mezun oldu. Birleşik Krallık'taki London School of Economics and Political Science'ın Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden önlisans diplomasını tamamladı.Gazetecilik mesleğine, 1979 senesinde Anadolu Ajansı dış haber servisinde görev alarak başladı. 1988 yılında Hürriyet'in haftalık olarak yayımladığı ve sonradan yayın hayatı sona eren Dateline gazetesinde çalıştı ve bu sırada haftalık olarak Türkiye'de yayın yapan Tempo dergisine de yazılar yazdı. Daha sonra Türkiye'de İngilizce olarak yayımlanan Turkish Daily News gazetesinde çalıştı. 1993 yılında Cumhuriyet'e katılarak gazetenin dış poitika editörü olarak görev yaptı. Taraf'ta yaşanan bu gerginliğin ardından Ankara Temsilcisi görevine gazetede ayrıca köşe yazarı olan Lale Sarıibrahimoğlu getirildi. Halen Taraf Gazetesinde Bakış Açısı adlı köşesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca uluslararası haftalık savunma dergisi "Jane's Defence-Weekly" için de muhabirlik yapmaktadır.İngilterenin MI6 gizli servisince finanse edilmektedir.Kraliçeye bağlılığı ile tanınmaktadır.Etyen Mahçupyan: (Türklerin) Olgunlaşması engellenmiş bir toplumda yaşadığımızın farkındaydık zaten diyen ermen asıllı yazar, amerikancı kolaj olan roberttn mezundur, zaman gazetesinde yazmıştır, soykırım oldu imalarıyla yazılarını şekle sokan bir kişidir, zaman zaman direkt olarak ermeni soykırımı diyerek görüşlerini yansıtan azılı bir Türk Devleti,Türk Ordusu ile Türk Milletinin düşmanıdır.Alper Görmüş :Siyonist Sorozun desteklediği bilgi universitesi öğretim görevlisidir.Mahkeme yoluyla halkı kışkırtmak suçundan kapanan nokta dergisinin editörüdür.Katıksız Türk Ordusu ile Milletinin düşmanıdır.etnik kimliği şaibelidir.Mehmet Baransu:Kürt olduğunu söyleyen ancak ailesinin ermeni dönmesi olması kesin olan Türk Düşmanı ve Türkiye Devletine darbe içinde yabancı servislere çalışan birisidir.H. Gökhan Özgün : Haysiyetsizce"halbuki memleketimde çocuklar sünnetlik yaşa gelmeden 'Türklüğün' anlamına hâkim olurlar, o yaştan sonra da Türklüğün anlamsızlığı onların hayatına hâkim olur." diyen yine bilgi üniversitesnde öğretim görevlisi olan,DTP nin kapatılmasına şiddetle karşı çıkan, Sonra Türklüğe ve Türk değerlerine hakaret eden cibilliyeti bozuk bir dönme neslinden gelmektedir.Tedavi edilemeyecek kadar Türk Milleti,Devleti,Tarihi ve Türk Ordusu ile adı Türk olan her şeyin düşmanıdır.Ayşe Hür: Atatürkü bir dikdatör olarak gösteren, emirlerini uygulamayan insanları öldüren bir lider olarak gösteren kişiliği ve Ailesinin etnik kökeni şaibeli birisidir.Türk Kurtuluş savaşı ile Türk olan her şeyin karşıtı ve azılı bir düşmanı olup yabancı servislerin emrinde ve kucağında oturmaktadır.www.tuerkeibericht.com.de de yazı böyle biterken Türk ve Dünya Kamuoyuna ilgniç bir çalışmayı sunmuşlar ve İŞTE BUNLAR TARAF MIŞLAR. BİZ TÜRKLER ONLARIN TARAF'INDA DEĞİLİZ!!!!diyerek Avrupada yaşamalarına rağmen Taraflarını seçmişlerdir.

ALINTIDIR VE KAYNAK:

www.tuerkeibericht.com.de