BİZ TÜRKLER;

Türk düşmanlığı belli olan Arapçıları, Arap'a hizmet edenleri mezhepçileri,bölücüleri,siyonistleri, teröristleri, tarikatçıları, Pkk'lıları, Kürtçüleri, Ermenicileri, AB'cileri, ABD'cileri, yani bilimum haybecileri istemiyoruz. Bütün Türklerin din, mezhep, siyasi görüş, boy, oymak, parti farkı gözetmeksizin, Türklerin varolması için birleşmeye davet ediyoruz. BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU diyoruz.


Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İste o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak ya...


Biz Türkler...

"Biz Türkler, hileci, desiseci, fitneci bir millet değiliz. İnsanları yalanlarla dolanlarla altadıp kandırmayız. Verdiğimiz sözden asla dönmeyiz. Hileyi ancak savaş meydanlarında doğru buluruz. Eğer savaş da, hilesiz yapılabilecek bir iş olsaydı, savaşta da hileyi doğru bulmazdık..." Orhun Yazıtları'ndan