BİZ TÜRKLER;

Türk düşmanlığı belli olan Arapçıları, Arap'a hizmet edenleri mezhepçileri,bölücüleri,siyonistleri, teröristleri, tarikatçıları, Pkk'lıları, Kürtçüleri, Ermenicileri, AB'cileri, ABD'cileri, yani bilimum haybecileri istemiyoruz. Bütün Türklerin din, mezhep, siyasi görüş, boy, oymak, parti farkı gözetmeksizin, Türklerin varolması için birleşmeye davet ediyoruz. BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU diyoruz.


Biz Türkler...

"Biz Türkler, hileci, desiseci, fitneci bir millet değiliz. İnsanları yalanlarla dolanlarla altadıp kandırmayız. Verdiğimiz sözden asla dönmeyiz. Hileyi ancak savaş meydanlarında doğru buluruz. Eğer savaş da, hilesiz yapılabilecek bir iş olsaydı, savaşta da hileyi doğru bulmazdık..." Orhun Yazıtları'ndan