Türban ve altındaki bone, Samioğlu kavminin geleneğidir. Kadına verdikleri değeri simgeler. Bu nedenle Türk kadınının hiçbir yerde farz olmayan bu türban ve kara çarşaf geleneğini reddetmesi gerekir. Onbin yıldır Türk kadını börk, yazma ve eşarp takmıştır. Kadını aşağılayan Samioğlu Yahudi geleneğini lütfen taklit etmeyin. Çünkü İslamın yüce kitabı Kur'an'da bu türban ve kara çarşafla ilgili hiçbir emir bulunmamakta olup, "örtünün ve kapanın" gibi cümleler "boynunuzdaki ziynet eşyalarını kapatın ki, çalınmasın" anlamındadır. Bunu "saçınızı örtün" anlamında kullananlar Yezidi Araplardır.